Privacy & Cookie Policy

Volgens het Privacybeleid is het volgens de wet verplicht onderstaande statements op te nemen in de website. Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van RW Solar,  dan kunt u deze richten aan RW Solar, Baritonstraat 61, 5702 JK te Helmond of per e-mail: admin@rwsolar.nl

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
* Naam
* E-mailadres
* NAW-gegevens
* Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
* Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
* Telefoonnummer

Doeleinden
rwsolar.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de rwsolar.nl nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan rwsolar.nl evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij rwsolar.nl hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van rwsolar.nl dienstverlening en activiteiten. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
rwsolar.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. rwsolar.nl zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en Cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content
 

 

 

 


op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat uw content of aanbiedingen op verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn. Mede voor het combineren en verzamelen van persoonsgegevens gebruiken wij cookies.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Links van derden en privacy policy
Op de website van rwsolar.nl kunnen een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden zijn. rwsolar.nl kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan bovengenoemde adresgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

Laatste wijziging: 19 juni 2023